Dzienny Ośrodek Wsparcia

Ośrodek wsparcia powstał dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Analizując potrzeby oraz problemy mieszkańców stwierdzono, że specjalne i wyjątkowe miejsce w naszej społeczności mają osoby niepełnosprawne zarówno fizycznie, intelektualnie jak i psychicznie – grupa w dużym stopniu zagrożona wykluczeniem społecznym. Na terenie gminy nie działały instytucje świadczące usługi z zakresu pomocy społecznej zorientowane na osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi.

Po wielu dyskusjach stwierdzono, że idealnym miejscem na tego typu Ośrodek będzie budynek mieszczący się przy ul. Parczewskiej 4 w Sosnowicy, pełniący niegdyś funkcję biurową.

Pusty budynek z dużymi możliwościami okazał się strzałem w dziesiątkę. Liczne pomieszczenia z możliwością przekształcenia ich w miejsce bezpieczne i funkcjonalne, idealne dla osób niepełnosprawnych z możliwością zagospodarowania terenu wokół (miejsca postojowe, taras z wyjściem do ogrodu, piękna zieleń) to wszystko zadecydowało o miejscu powstania Ośrodka – azylu dla osób z wyjątkowymi potrzebami.

Dnia 24 lutego 2016 r. Zarząd w imieniu Województwa Lubelskiego przekazał darowiznę Gminie Sosnowica w formie udziału w budynku z przeznaczeniem na utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

I tak we wrześniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Departament WdrażaniaEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia w gminie Sosnowica”, który został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 27 listopada 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w marcu 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku z przekształceniem na Dzienny Ośrodek Wsparcia. W ramach projektu wykonany został szereg robót budowlanych m.in.: odwodnienie i izolacja fundamentów, wymiana poszycia dachowego, wykonanie windy, przebudowa ścian działowych, roboty posadzkarskie, wymiana drzwi i okien, urządzenie tarasu z zadaszeniem, ocieplenie ścian z zewnątrz i stropu, wykonanie miejsc postojowych oraz podjazdu do wejścia głównego, podjazd dla osób niepełnosprawnych, instalacje sanitarne, elektryczne, solarna, monitoring itp. Dodatkowo zostało zakupione wyposażenie, sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć/terapii, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Narzędzia TIK (strona internetowa do komunikacji elektronicznej z rodziną osoby niepełnosprawnej). Wszystko po to aby nasi podopieczni czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu wyposażenia gminy Sosnowica w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Cel szczegółowy projektu to zwiększenie dostępu do zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • wyrównanie różnic w jakości i dostępie do usług społecznych,
  • wzrost możliwości usamodzielniania się i rozwoju osobistego,
  • aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost włączenia społecznego.

Liczne zajęcia mają za zadanie przystosowanie uczestników warsztatów, zajęć rehabilitacyjnych do codziennego funkcjonowania a co za tym idzie życia w społeczeństwie.