O gminie

Gmina Sosnowica to gmina wiejska, w województwie lubelskim w powiecie parczewskim.

Powierzchnia gminy Sosnowica wynosi 171,40 km².

Gminę Sosnowica tworzy 21 miejscowości wiejskich, które w zakresie realizacji zadań administracyjnych zorganizowane są w 14 sołectwach. Usytuowanie gminy w stosunku do najważniejszych ośrodków administracyjnych przedstawia się następująco:

 • 59 km od Lublina (miasto wojewódzkie);
 • 21 km od Parczewa (miasto powiatowe);
 • 61 km od Chełma;
 • 40 km od Włodawy.

Gmina Sosnowica to miejsce z bogatą historią

Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Torfowisko przy Jeziorze Czarnym chroniący torfowiska wysokie oraz malowniczy krajobraz z występującymi jeziorami i torfowiskami w rzadko spotykanym harmonijnym otoczeniu, charakterystycznego dla tej części Ziemi Lubelskiej.

Najbardziej cenne walory krajoznawcze stanowi unikatowy zespół krajobrazowy Poleskiego Parku Narodowego obejmujące tereny południowo-wschodniej części Gminy Sosnowica.

Na terenie Gminy znajduje się wiele obiektów przyrody i architektury o walorach zabytkowych, pośród których na szczególną uwagę zasługują:

 • Zespół kościelny.
 • Prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
 • Zespół rezydencyjny w Sosnowicy.
 • pozostałości dawnego założenia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli.
 • Cmentarz wojenny z 1915 roku.
 • Cmentarz prawosławny z końca XIX wieku.
 • Pomniki przyrody.