Witamy na naszej stronie!

Ośrodek wsparcia powstał dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Analizując potrzeby oraz problemy mieszkańców stwierdzono, że specjalne i wyjątkowe miejsce w naszej społeczności mają osoby niepełnosprawne zarówno fizycznie, intelektualnie jak i psychicznie – grupa w dużym stopniu zagrożona wykluczeniem społecznym. Na terenie gminy nie działały instytucje świadczące usługi z zakresu pomocy społecznej zorientowane na osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej o naszym Ośrodku


Aktualności

RSS

itm1#225

Andrzejki 2023

29.11.2023, 15:10:08

29.11.2023

Więcej

itm1#224

Wizyta pielęgniarki- pogadanka

23.11.2023, 13:17:42

23.11.2023

Więcej