Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy "Zielony Zakątek"
ul. Parczewska 4, 21-230 Sosnowica
515 023 420, 515 030 274
www.dow-sosnowica.eu
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00

Klauzula Informacyjna

Administratorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy "Zielony Zakątek"

(adres: ul. Parczewska 4, 21-230 Sosnowica; numer telefonu: 515 023 420).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

adres e-mail – inspektor@cbi24.pl.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z nieobecnością Pani Ewy Palus informujemy, że dla ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOSNOWICY "ZIELONY ZAKĄTEK" został wyznaczony zastępca Inspektora Ochrony Danych - Pani Agnieszka Błaziak.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Agnieszka Błaziak

adres e-mail – inspektor@cbi24.pl.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy "Zielony Zakątek" - lokalizacja